Elektrik: Bir akımın elektronlar sayesinde serbest bir ortam içerisinde çekim gücü ile belli bir noktaya doğru hareket etmesi ile oluşan enerjidir. Elektrik akımı ile voltaj oluşarak elektrikli aygıtların çalışması bu şekilde sağlanmaktadır.


Cisimler atom ve moleküllerden oluşan birimlerdir. Bir cismin parçalara ayrılması sonucunda o cisme özelliğini veren en küçük biriminin atom ve moleküllerden oluşması ortaya çıkar. Atomlarda ise, merkezinde bulunan çekirdek ve etrafında birçok elektron ile oluşmuştur. Bu atomların dışında bulunan elektronlar; manyetik alan, ısı ve kimyasal bir takım reaksiyonlar ile yörüngelerinden kopma yaşarlar ve serbest bir şekle bürünürler. Bu serbest olan elektronlar sayesinde oluşan enerjinin hareket etmesi elektriği ortaya çıkarmaktadır. Bu bir anlamda elektrik akımının voltajı oluştururken serbest elektronlardan yararlandığı anlamını ifade etmektedir.Elektrik Akımı: Serbest elektronların bir iletken kesitinin içerisinden geçmesidir. Bu iletken maddelerin içerisinde elektrik akması anlamına da gelir. Amper; elektrik akım birimi olarak adlandırılır. Elektrik akımının bir devreden akması için o devrenin kapalı devre olması gerekmektedir. Devrede açıklık olması durumunda serbest elektronlar geçemezler ve elektrik akımının oluşması da sağlanamaz. Bu devreler ise; açık devreler olarak adlandırılır.


Elektrik Voltajı: İletken devrelerden akış sağlayan elektronlardır. Bu akımın oluşması için de elektrik devresine bir kuvvet uygulanması gereklidir. Serbest elektronlar bir kuvvet sayesinde hareket ederler. Bu da elektriğin oluşmasını sağlar. Elektronların hareket etmesini sağlamak için oluşan bu kuvvete ‘’Voltaj’’ adı verilir. Volt ise voltaj birimi olarak belirtilir. Kısa olarak yazılışı ise; ‘’V’’ ile ‘’E’’ harfleri ile gösterilmektedir.

Direnç (Rezistans): Bir iletkenin uç kısımlarına gerilim uygulanması nedeni ile serbest elektronlar yer değişimi sağlayarak hareketlenirler. Bu devreye uygulanmış olan gerilim ile akım her iki uca hareket ederken zorluklarla karşılaşır. Oluşan bu zorluklar ise; elektronların geçişi açısından geciktirici ve etkileyici bir durum oluşur; bu duruma direnç adı verilir. Devrede olan direnç; devredeki akıma karşı sınırlama oluşturur. Direnç birimi olarak ‘’Ohm’’kullanılır. Harf olarak da ‘’R’’ veya ‘’r’’ ile gösterilir.


Elektrik Enerjisi: Direncin üzerinden akım geçmesi halinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmektedir. Voltajın devreye uygulanması ile devreden geçen akımın çarpılması sonucunda elektrik gücü ortaya çıkmaktadır. Zaman ile elektrik gücü çarpımından da elektrik enerjisi ortaya çıkmaktadır.  Elektrik enerjisi birimi de; Waat/Saat(Kw/h) dir. 

Yorumlar (0)

Yorum yaz